Ned: Vil du føle deg mest mulig trygg følger du samme trasé ned som denne oppstigningen..

6.12.2: Følg rute 6.12.1 til flata 650 moh. Opp mot nord strekker det en svakt tydelig ryggformasjon som følges herfra. Mellom 700-900 moh. er du eksponert for løsneområder over deg.  På ca.900 moh. flater det ut og du legger ruta mot vest jevnt stigende mot toppunktet. Det blir litt brattere den siste biten til topps.

NED: Kjør ned i samme trasé som oppstigningen. 

6.12.3: Nedkjøringsalternativer avhenger av hvordan du evaluerer snøforholdene. Vurderer du skredfaren til å ligge innenfor komfortsonen, vil hele sørsiden mellom de to beskrevne rutevalgene opp gi flotte muligheter for bratt skikjøring.  Maks bratthet er 35-45 grader. Det er flere plasser en del steinpartier i overgangen til det bratte på ca.1000 moh., så prøv gjerne å observere og lokalisere best mulig utgang på turen opp. I siste delen ned mot Rottenvikvatnet kan sporet legges mer mot sør for å få litt brattere skikjøring med muligheter for flere linjevalg. Vær sikker på at isen på vatnet er sikker før du krysser det tilbake.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10153 Storfjorden
 • Toppkoordinater: 676247 / Nord 7733032.22, Øst 700548.38
 • Startsted: Parkeringsplass på Varto.
 • Høydemeter: 1160 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 2 timer
 • Beste sesong: Januar - mai
 • Eksposisjon: S-Ø
 • Bratteste parti: 25-30 grader
 • ATES klassifisering: 1–Enkelt / 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Utløpsområder. Skavler