Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen. Det er mulig å velge varianter i henget under varden, men det ligger ofte god snø i den lille forsenkninga du har fulgt opp.

4.11.2: Det er mulig å velge startsted ved utløpet av Fagerelva og følge østsiden av elva oppover gjennom delvis tett skog og inn i Henrikskardet og så dreie opp mot toppen. Mellom ca.660 til 740 moh. er partier som er 30-35 grader. 

Ned: Følg samme rute ned. 

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 328161 / Nord 7720993.33, Øst 666725.42
 • Startsted: Fagernes; parkering på vestsiden av skolen
 • Høydemeter: 930 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: November - mai
 • Eksposisjon: V-N
 • Bratteste parti: Under 27 grader
 • ATES klassifisering: 1–Enkelt
 • Faremomenter: Skavler