Ned 1: Nedkjøringen følger i samme trasé som oppstigningen. I toppflanken kan du legge brattere linjer hvis ønskelig.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 418316 / Nord 7737295.72, Øst 674177.98
 • Startsted: Veikrysset Fv.81/Fv.51 mot Sjursnes. Parkering ved gammelt butikklokale
 • Høydemeter: 1040 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 2 timer
 • Beste sesong: Februar - mai
 • Eksposisjon: SØ-N
 • Bratteste parti: 27-30 grader
 • ATES klassifisering: 1-Enkelt/2-Utfordrende
 • Faremomenter: Utløpsområder. Skavler