Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp.

  • Trygg topptur: Spennende vegvalgs utfordringer i hovedhenget der, det er partier med bratthet 35-40 grader, men som kan omgås.
  • Læringspunkt: Terrengobservasjoner og trygge rutevalg. Snøfordeling i terrenget i forhold til å finne den beste skikjøring. Om potensielle utløpsområder.
  • Fare: I korte passasjer i topphenget kan man komme inn i terreng med bratthet på 30-35 grader. Viktig med gode sporvalg.