• Trygg topptur: Spennende topp med mye mikroterreng der man virkelig får utfordringer på de gode rutevalg. Bratthet stort sett under 30 grader. Men har ett litt tricky punkt som er brattere.
  • Læringspunkt: Lese terrenget og gjøre fornuftige og gode rutevalg. 
  • Fare: Oppstigningen til Skålhammeren er litt utfordrende og bratt i partier. Vær nøye med sporleggingen. Kan også være litt hardt her.