Ned: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen.

4.4.2: Det er selvsagt mulig å gå opp den nordøstlige ryggen. Her må du ta kurs mot vann 646 moh. Derfra begynner du på ryggen. Mellom 660-700 moh. er det korte partier på 30-35 grader. Etter hvert dreier du mer mot vest og fortsetter til høyeste punkt.

Ned 2: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen. 

Et alternativ er å legge ruta opp langs 4.4.1 og så traversere over toppen og kjøre ned langs 4.4.2.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 389282 / Nord 7733628.13, Øst 671591.29
 • Startsted: Parkering avkjøring langs Fv.91
 • Høydemeter: 850 meter
 • Tid opp: 2-3 timer
 • Tid ned: 1 time
 • Beste sesong: Desember - mai
 • Eksposisjon: SØ-V
 • Bratteste parti: Under 27 grader
 • ATES klassifisering: 1–Enkelt
 • Faremomenter: Skavler