Ned: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen. I fjellsiden ned fra fortoppen kan du gjøre egne variasjoner i linjevalg avhengig av snøforhold og ønsker.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10153 Storfjorden
 • Toppkoordinater: 611107 / Nord 7718006.4, Øst 695341.86
 • Startsted: Elvebakken. Parkering i enden av vei.
 • Høydemeter: 1510 meter
 • Tid opp: 6-8 timer
 • Tid ned: 2-3 timer
 • Beste sesong: Mars - april
 • Eksposisjon: N-Ø-S
 • Bratteste parti: 35-40 grader
 • ATES klassifisering: 2-Utfordrende / 3-Komplekst
 • Faremomenter: Løsneområder.  Utløpsområder. Skavler
 • Spesielt utstyr: Stegjern og isøks