Ned 1: Den vanligste nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen.

4.25.2: Der er også muligheter å sporsette ryggen øst for dalsøkket. Denne ruta vil også gi muligheter for brattere linjer

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 342003 / Nord 7705330.63, 669596.13
 • Startsted: Skogvoll; parkering langs gamle E8
 • Høydemeter: 1150 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Desember - mai
 • Eksposisjon: S
 • Bratteste parti: 27-30 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Terrengfelle. Utløpsområder