Ned: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen.

1.1.2: Et litt mer krevende rutealternativ er å gå opp dalformasjonen mot nord, som ender i skaret øst for toppen. Startpunkt er i området rundt Skarstad-Hansvold. Store deler av ruta går i løsneområder og potensielle utløpsområder for skred, der dalen også er en mulig terrengfelle. I starten kan man følge traseen til en skogsvei og ruta går langs østsiden av elva oppover. Du kommer nå inn i et stort imponerende dalsøkk som man følger oppover. Ruta her går i skredterreng som er potensielle utløpssoner for skred fra dalsidene, så vær obs på dette. Fra ca.890 moh. og opp til skaret på 1050 moh. bratner det til.  Øverst kan bli rundt 45-50 grader i et kort parti, avhengig av hvor mye skavl som har bygd seg ut. Så her må nok skiene på sekken. Bruk av isøks og stegjern bør eventuelt vurderes herfra.  Fra skaret gjenstår så lett tinderangling til toppunktet.

Ned: Denne ruta er et alternativ for de som ønsker en litt mer utfordrende nedfart.

1.1.3: For de som ønsker en litt brattere nedkjøring kan man ned amfiet holde litt mer mot øst og fra ca.840 moh. kjøre ned ei 300 høydemeter og jevnt 30-40 grader bratt renne før 1.1.2 følges til startpunktet.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 070133 / Nord 7715622.43, Øst 641265.42
 • Startsted: Vollstad. Parkering ved FV.286
 • Høydemeter: 1160 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1-2 timer
 • Beste sesong: Januar - juni
 • Eksposisjon: V-N
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 1-Enkelt / 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Utløpsområder. Løsneområder. Skavler