Ned: Nedturen følger samme trase som oppstigningen med variasjoner ned gjennom Sløkedalen.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10153 Storfjorden
 • Toppkoordinater: 558028 / Nord 7710008.01, Øst 690902.86
 • Startsted: Utløpet av Goverelva. Parkering ved Fv.293.
 • Høydemeter: 1600 meter
 • Tid opp: 5-6 timer
 • Tid ned: 2-3 timer
 • Beste sesong: Mars - juni
 • Eksposisjon: V-N
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 2–Utfordrende/3-Komplekst
 • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Bre
 • Spesielt utstyr: Stegjern