• Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10156 Ullsfjorden
  • Toppkoordinater: 368545 / Nord 7759538.34, Øst 666977.49
  • Startsted: Åborneset. Parkering ved Fv.863
  • Høydemeter: 885 meter
  • Tid opp: 3-4 timer
  • Tid ned: 1 time
  • Beste sesong: Januar - mai
  • Eksposisjon:
  • Bratteste parti: 30-35 grader
  • ATES klassifisering: 2-Utfordrende
  • Faremomenter: Løsneområder. Utløpsområder. Skavler