4.1.1( «Fronten»): Skogsbilveien følges som går oppover på sørsiden av elva Fra der veien dreier øverst i dalen kan man går direkte opp vestsiden på Tromsdalstinden. Man legger først sporet i østlig retning, før man dreier sørlig og tar sikte rett på Salen. Mellom 500-650 moh. er det områder med 30-40 grader, så les terrenget nøye for å kunne legge et best mulig spor. Fra Salen følges toppryggen helt opp til toppvarden. Fra 1100 moh. må man være forsiktig ikke å gå for langt ut på østkanten pga. skavler.

Ned 1: Dette er ruta som gir sammenhengende flottest skikjøring. Her er det mulig å velge flere forskjellige nedkjøringer av varierende bratthet. Viktig å lese terrenget for velge best linje ut fra de gitte forhold.

4.1.2 (den såkalte «Normalruta» vinterstid): Denne går i terreng under 30 grader: ATES: 1-Enkelt. Øverst i Tromsdalen dreier du og følger veien opp mot Litjevatnet. Du går mot Pikevatnet og dreier så oppover og følger Rødryggen innover, passerer Salen og følger 4.1.1til topps. Vær obs på skavler.