Herlig utsikt. Det trygge rutealternativet går opp fra «baksiden».

Opp: Fra parkeringsplassen følger man kraftlinjetraseen et stykke mot NØ. Før man kommer til Eliaselva er det hogd ut en trase i granskogen mot NV som man følger. Denne bringer deg etter hvert ut i mer glissen skog. Man følger vestsiden av elva til man kommer over skoggrensa. Derfra tar man sikte mot Salen og legger et mest mulig hensiktsmessig spor ut fra terrengformasjonene. Vel oppe på Salen legges sporet mot ryggen opp mot toppen som følges helt opp.

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp. Med variasjoner etter ønske og forhold.