8.5.1: Førstedel av ruta går opp mot det lille skaret nord for pkt. 504 moh. Herfra stiger det jevnt oppover mot pkt.870 moh. Terrenget er småkupert og jevn under 30 grader, men med nærliggende områder som er litt brattere. Så bruk litt tid på å lese terrenget for å gjøre gode sporvalg. Vel oppe på fortoppen 870 moh. er det litt ned før det gjenstår 30-40 høydemeter opp til høyeste punkt. 

Ned: Følger i samme trasé som oppstigningen med de variasjoner du føler for. 

8.5.2: For de som ønsker litt brattere skikjøring er det mulig å legge linjer mer rett sør ned i gryta sørvest for toppen. Her kan du komme inn i terreng som er 30-40 grader. Vær også obs på at her er noen klippepartier.