5.7.1: Første del av ruta følger scooterløype mot Finndalen/Vassdalen til du ser den markerte renna (Storskrerenna) som kommer ned på sørsiden av toppen. Denne renna eller området til venstre for den skal følges opp. Terrenget oppover er småkupert med små skrenter, så det er viktig å bruke tid og energi på gode vegvalg. I området mellom 500-1140 moh. er det partier som er 30-45 grader! Så her befinner du deg i løsneområder og utløpsområder for skred. Vel oppe flater det litt ut og nå legges sporet mot toppunktet. 

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som oppstigningen. 

5.7.2: Et annet alternativ er å kjøre ned den markerte kløften mot V-NV. Denne er bratt med områder på 35-45 grader