4.24.1: Første del av ruta går over et jorde nord for Hestneselva. Etter hvert kommer du inn i lett glissen skog som det er greit å legge spor gjennom. Mellom 4-500 moh. begynner du å dreie litt mer mot øst og tar sikte på det markerte skaret nordvest for Svartnestinden. Oppstigning mot skaret kan legges i terreng under 27 grader, men området har noen partier som er 30-35 grader. Så les terrenget nøye. Vel oppe i skaret kan du fortsette langs ryggen mot toppen. Da gjenstår 250-300 høydemeter med flott og spennende ryggvandring til toppen. Vurdér bruk av stegjern og isøks. Vær obs på skavler. Planlegger du å kjøre ned fra toppunktet, tar deg med deg skiene. 

Ned: Nedkjøringen følger samme rute som oppstigningen.

4.24.2: Det er også mulig å velge ei mer direkte rute mot toppen. Denne holder litt mer østlig kurs oppover Hestnesaksla. Fra rundt 750 – 800 moh. følger du så sørryggen oppover til toppen. Det er et par brattere partier på 30-40 grader. Her vil du sannsynligvis måtte ta skiene på sekken og vurdere bruk av stegjern.