7.2.1: Ruta følger sørsiden av Storelva innover Trolldalen til du kommer til vannet på 466 moh. Terrenget innover hit er småkupert med små mindre heng på opptil 30-35 garder. Vær også litt obs på at hele dalen kan fungere som terrengfelle for eventuelle skred fra sidene. Etter vannet følger du dalen mot sør, som etter hvert dreier litt mer sørvest. Mellom 500-580 moh. er det 30-35 grader.  Du kommer inn på breen som er merket på kartet. I det siste henget opp til skaret sør for toppen, er det mellom 960-1000 moh. 30-35 grader.  Vel oppe i skaret gjenstår så bare sjarmøretappen til høyeste punkt.

Ned: Følger samme trase som oppstigningen.