4.15.1: Sporet legges over Nakkevatnet. Følg deretter sørsiden av elva oppover i småkupert terreng, der det er små partier som er 30-35 grader. Så les terrenget nøye for å legge et best mulig spor. Vær obs på at elvedalen kan være ei terrengfelle ved eventuelle skred. På ca. 500 moh. flater det litt ut innover dalen. Før siste oppstigning mot toppen begynner. Mellom 740-1080 moh. er det områder på 30-35 grader. Så også her bør du lese terrenget godt for å legge et mest mulig hensiktsmessig spor. Vel oppe er det bare å nyte de siste høydemetrene bort til toppunktet.

Ned: Nedkjøringen følger i samme trase som oppstigningen. Alt etter forholdene, kan du velge brattere linjer ned topphenget. Siste delen ned langs elva kan du også følge nordsiden av elva.