Normalveien er tilnærmet 100 % skredsikker. Over skoggrensen er fjellet som en sammenhengende lang, herlig snøflate der livet kan nytes i store svinger. La det svinge!

7.4.1: I begynnelsen følger du en uthogd trase noen hundre meter før du dreier mer mot øst og legger sporet oppover gjennom småglissen skog langs nordsiden av Storelva. Oppe på ca.400 moh. legger du skogen under deg og sporer videre oppover den store toppflaten. Terrenget er småkupert, så bruk litt tid på å legge det beste sporet.  Det finnes to varder på toppryggen. En stor, markert mot nordvest, mens høyeste punkt ligger helt mot sørøst, så skal du hit, kan det lønne seg å begynne å dreie sporet litt før du kommer helt opp på ryggen. Vær veldig obs på skavler på toppryggen!! Her har skjedd flere fallulykker pga. skavler som har knekt!

Ned: Her er det bare å velge og vrake og legge linjer etter eget ønske nedover topphenget langs oppstigningstraseen.  Videre ned gjennom skogen, kan det være greit å følge oppoversporet med variasjoner hvis dette var et bra rutevalg.