Normalveien er tilnærmet 100 % skredsikker. Storhaugen er som navnet sier stort. Fra toppen og ned til skoggrensen er fjellet som en lang snøflate der livet kan nytes i store svinger. Anbefales!

Opp: Følg uthogget trase i forlengelse av veien et par hundremeter. Drei deretter mer mot Ø og finn beste vei oppover gjennom skogen der trærne ikke står så veldig tett. Ofte er det spor å følge. Over skoggrensen er det bare å legge det beste og mest hensiktsmessige sporet og bruke terrenget best mulig.

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp med små variasjoner etter egne behag ut fra terrengformasjoner. Vær obs på små områder med bratthet 30 grader + og brattere.