Ned: Nedkjøringen foregår i samme trasé som oppstigningen med variasjoner. 

6.4.2: Hvis det er optimale snøforhold, er det mulig å kjøre renner mot sør ned i Reindalen. Disse er 35-45 grader. 

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10156 Ullsfjorden
 • Toppkoordinater: 657452 / Nord 7753224.52, 696552.42
 • Startsted: Langs Fv.312 i Sør-Lenangen
 • Høydemeter: 920 meter
 • Tid opp: 3-4 timer
 • Tid ned: 1 time
 • Beste sesong: Desember - mai
 • Eksposisjon: V
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 1–Enkelt / 2–Utfordrende
 • Faremomenter: Utløpsområder. Løsneområder. Terrengfelle. Skavler