4.21.1: Første del av ruta går gjennom skogen i nordøstlig retning mot Mellomdalelva. Etter hvert kommer du ut i mer åpent lende. Du følger så sørsiden av elva oppover til inntil du dreier mot sør og begynner oppstigningen til botnen sør for Smalaktinden. Fra fronten på breen avmerket på kartet, tar du sikte på det lille skaret som ligger nord for toppen. De siste ca. 100 høydemetrene mellom 1000-1100 moh. opp til skaret har partier på 35-40 grader. Så bruk terrenget godt til å legge et minst mulig bratt spor for å unngå de bratteste partiene. I dette området har det gått skred tidligere. Vel oppe i skaret, kan du sette fra deg skiene, før du rusler de siste 120 høydemeterne til toppunktet.

Ned: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen.

4.21.2: Det er mulig å velge ei oppstigning fra sørvest. Vær imidlertid klar over at store deler av denne ruta er skredutsatt! Et aktuelt startsted er parkeringsplass rett ved Smalakelva. Ruta legges opp gjennom skogen mot nordvest.  Etter at skoggrensa er passert, kommer du inn i brattere terreng. I partier mellom 460-740 moh. og 1020-1220 moh. ferdes du i terreng som er 30-45 grader. Vær klar over at du også er eksponert mot bratt terreng på nedsiden mot sør, så blir du tatt av skred, kan du bli ført langt. Vel oppe på 1220 moh. er det kort vei til toppunktet. Denne ruta kan også være fin tidlig på sommeren.