Enkeltstående og formflott topp som har en grei normalrute. Gode muligheter for de som ønsker litt brattere nedkjøringsalternativer. Nordsiden kan gi muligheter for flotte vårturer.

1.5.1: Første del av ruta går opp langs sørsiden av elva som renner ned mot Sletta. Det tas ut kurs mot Bergheia. Herfra holder man omtrent samme høyde videre innover Slettskaret til man kommer litt mere nordvest for toppen. Derfra begynner man den jevnt stigende oppstigninga. Mellom 300-700 moh. er det små områder med brattere partier. Så les terrenget nøye for å legge et mest mulig hensiktsmessig spor.  Siste del inn mot toppen er det greit å holde så nært ryggen som mulig. Men vær obs på skavler!

Ned: Nedkjøringen følger i samme trase som oppstigningen. Ønskes litt brattere skikjøring, kan sporet legges litt mer mot øst ned langs ryggen. Men vær obs på at her er det partier som er 30-35 grader.