7.10.1: Første delen av turen kan du følge lysløypa innover Olderdalen. (NB: Vær obs ikke å ødelegg oppkjørte skispor! ). Når du nærmer deg Torvmyra, legger du sporet oppover Doaresjohka. Mellom 120-420 moh. er det terreng som er 27-30 grader, men med partier som er 30-35 grader. Så her må terrenget leses godt for å legge det beste spor oppover. Ruta går i utløpsområder for skred ovenfra og her er en del små elvedaler som kan fungere som terrengfeller. Videre oppover flater det litt ut før du mellom 500-580 moh. kommer i terreng som er 27-30 grader med brattere partier rundt. På 600 moh. kommer man inn i dalbotnen.  Herfra er det flere mulige rutevalg. Felles for alle er at mellom 680-940 moh. er småkupert terreng med vekslende partier på 27-30 grader og 30-40 grader. Så her gjelder det også å lese terrenget godt for å legge det mest mulige hensiktsmessige oppover mot toppryggen. Siste del flater det litt ut før du sporer inn mot varden.

Ned: Følger i samme trasé som oppstigningen med de variasjoner man har lyst på.