Opp: Et greit startsted er Russelv ved starten av skogsveien som går opp langs vestsiden av Russelva. Er muligheter å finne parkering på nedsiden av veien. Man følger vestsiden av elva innover dalen til man kommer inn i botnen. Her dreier man mot nord og etter hvert mer mot vest etter som man nærmer seg toppen. Det flater litt ut før man er helt oppe.

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp med små variasjoner etter egne behag ut fra terrengformasjoner.