6.3.1: Ruta legges inn over jordene langs nordsiden av Bjørnelva og videre oppover Bjørndalen. Det er små partier i henget som er 30-35 grader, så bruk terrenget for å legge et best mulig spor. Etter hvert dreier du mer mot nordøst og når du nærmer deg Vassdalsskardet legger du sporet mot nord og mer direkte mot toppen.

Ned: Følger i samme trase som oppstigningen. Vær obs ikke å komme for lang ut mot elvedalen, da denne er en typisk terrengfelle.