Opp: Finn parkeringsplass langs veien. Første del av turen går gjennom glissen skog så det er greit å legge spor. Legg ruta langs nordsiden av elva oppover Bjørndalen. Her er det rundt 30 grader på det bratteste. Bruk terrenget til legg det best mulige sporvalg. Når det flater litt ut er det bare å dreie inn Vassdalsskaret. Før du når høyeste punkt i skaret dreier du mot NØ og legger sporet opp mot toppen.

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp.