Fint fjell for å jobbe med terrengvurderinger og sporvalg. Muligheter for brattere nedkjøringer.

7.6.1: Første del av ruta legges over jordene før du tar retning mot begynnelsen på sørvestryggen.  Det kan være litt småpludrete å finne vei gjennom skogen. Over skoggrensa er det bare å stige andektig oppover Stalunjunni. Et godt råd er å lese terrenget godt for å legge ei mest mulig hensiktsmessig rute oppover. Det stiger hele veien slakt og småkupert til du siger inn mot toppunktet. Vær obs på skavler på toppen.

Ned 1: Den vanligste nedkjøringen følger samme trasé som opp, med små variasjoner etter egne behag ut fra terrengformasjoner.