Det kreves litt innsats å finne vei opp gjennom skogen, men deretter er det flott sporing oppover brei og fin rygg med utsøkt utsikt mot Lyngsalpan. 

Opp: Sporet legges over jordene et stykke før tar man retning mot begynnelsen på SV-ryggen mot toppen. Det kan være litt plundrete å finne vei gjennom skogen. Over skoggrensa er det bare å stige oppover Stalunjunni og bruke terrenget til å legge et mest mulig trygt og hensiktsmessig spor.

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp med små variasjoner etter egne behag ut fra terrengformasjoner.