Opp: Rett vest for Bomstadelva går det skogsbilvei oppover som anbefales følge oppover. Det er muligheter å parkere i begynnelsen av denne veien. Men sjekk gjerne med folk i husene i nærheten at det er ok. Når det flater ut like før Storvatnet legegr man sporet mot øst, krysser elv ved passende sted og fortsetter videre opp gjennom glissen skog. Over skoggrensa følger man vestryggen oppover og bruker terrenget og terrengformasjoner for å legge et mest mulig hensiktsmessig spor til toppunktet.

Ned: Sikreste alternativ er å følge samme rute ned igjen.