5.3.1: Første del går opp langs nordsiden av Allaváhjohka før man etter hvert legger sporet mer mot nord og opp mot Postdalsfjellet. Oppstigning går i potensielt utløpsområde for skred. I siste del opp mot ryggen mellom 940-1020 moh. er det 30-35 grader. Vel oppe på ca.1100 moh. går ruta østover langs ryggen på Postdalsfjellet der det på siste delen begynner å stige jevnt oppover. Etter hvert blir ryggen så smal at stegjern og isøks erstatter ski, hvis man ønsker å fortsette helt til topps. Et stykke før høyeste punkt på 1363 moh. møter du turens lille crux, med et lett spennende opptak der vanskelighetsgraden avhenger av snømengde. 

Ned: Det er vanlig å kjøre ned samme vei.  Hvis du har gått opp via 5.3.2 er det lurt å holde høyden litt nedover dalen når du nærmer deg dalbotn. Vel nede blir det enten å gå langs veien tilbake til bilen eller håpe på haik.

5.3.2: Ønsker du en litt mer variert og alpin oppstigning, er det mulig å starte fra der elva Vádjájohka krysser veien og følge nordvestryggen opp. Her må du nok etter hvert regne med å måtte ta skiene på sekken og eventuelt også bruke stegjern. Oppe på ryggen vil du komme inn på 5.3.1-ruten og kunne følge denne videre.