6.34.1: Første delen av ruta går opp skogsveien som er angitt på kartet. Når det begynner å flate litt ut på ca.240 moh. dreier du mot nordøst. Du skuer toppen i det fjerne. Terrenget videre oppover er småkupert, så bruk det til å trene på å legge et mest mulig hensiktsmessig spor.  

Ned 1: Følger i samme trase som oppstigningen. Det anbefales å følge skogsveien nedover, da det er små bratte partier utenom og en del småskog.