7.11.1: Første delen opp gjennom skogen kan du se etter en uthogd trase til skogsvei som kan følges.  Etter hvert passeres høyspentledningen og du følger venstresiden av Litledalen oppover. Terrenget er småkupert med en del små brattere heng. Mellom 560-580 moh. er det et kort, litt mer sammenhengende brattere parti. Etter dette dreier du sporet mer mot nordvest og følger en liten renne/dal- eller ryggformasjon oppover.  Noen små, litt brattere heng underveis. På ca. 900 moh. flater det litt ut, og du siger inn mot toppvarden.

Ned: Følger samme trasé som oppstigningen med variasjoner etter behag.