2.8.1: I første del er det jevn stigning opp til Tverrfjellvatnet. Her får du så en horisontaletappe over vannet. Deretter stiger du opp til det neste lille vannet på 554 moh. Mellom 500-540 moh. er det 30-35 grader. Deretter flater det ut, man krysser vatnet før man begynner på siste stigningen mot toppen. Vær obs at her er man i potensielle utløpsområder for skred fra fjellsiden til høyre.  Det siste henget mellom 640-680 moh. og de siste 20 høydemetrene opp til skaret øst for toppen er 30-35 grader. Her kan skiene plasseres og så fortsette til fots mot toppen. Eller du kan i siste del velge ei direkte mer vestlig linje mot toppen. Her er det områder som er 35-40 grader. Det aller høyeste punkt ligger et stykke bort på egga. Turen dit krever småklatring.

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger i samme trasé som oppstigningen – med variasjoner

2.8.2: Istedenfor å kjøre helt ned til Tverrfjellvatnet tar du ut mot Sørøst fra vatn 554 moh. og kjører ned et lite heng i botnen øst for pkt.546 moh. Her er partier som er 35-45 grader.