2.15.1: I begynnelsen legges sporet over myrområdene mot V og opp gjennom relativt glissen skog. Over skogen vil man finne ei merking som går opp til en senderstasjon som ligger vest for toppen. Denne er fin å følge. Oppe ved senderen holder man nord for denne og kommer inn på topplatået og tar kurs rett mot varden på toppen. For de sprekeste kan man avslutte med en avstikker bort til Stålhovet (Litje-Blåmannen)

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger i samme trase som oppstigningen med variasjoner

2.15.2: En oppgang som er blitt mer populær de senere år er å gå opp mer fra sørøst. Følg lysløypa til den krysser Nordelva. Rett etter, oppe på ei slette, legges kursen mer mot vest og du følger den breie sørøstryggen oppover til toppen. Vær obs at det er noen små brattere heng underveis oppover så bruk terrenget til å legge et best mulig spor.