Opp: Fra parkeringsplassen legges sporet over myrområdene mot vest og opp gjennom relativt glissen skog. Over skogen kan man følge merking som går opp til en senderstasjon som ligger øst for toppen. Videre holder man nord for denne og kommer inn på topplatået og tar kurs rett mot varden på toppen. 

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp. Med variasjoner etter ønske og forhold.