1.2.1: Første del av ruta følger en skogsvei langs Ytterelva. Småskogen er relativt glissen. Etter hvert nærmer du deg Svartdalen og legger sporet oppover langs høyresiden av elva i dalen i lettgått terreng. Vær obs på at ruta innover går i potensiell utløpsområder fra skred fra fjellsiden over. Følg dalen et stykker oppover før man dreier mer mot nordøst og tar sikte rett mot toppunktet.

NED: Den vanligste nedkjøringen følger i samme traseen som oppstigningen med variasjoner etter ønsker og behov.

1.2.2: Et litt mer spektakulært og brattere alternativ er å kjøre ned renna mot nordøst som er godt synlig fra Tromsø by. Den er på det bratteste 40-45 grader. Vel nede blir det en transportetappe langs østsiden av Kvitfjellet tilbake til startpunktet.