Fjellet ruver i synsfeltet når du kommer kjørende langs E8 sørfra. Med Balsfjorden som nærmeste nabo, er dette en tur med ei skikkelig maritimt ramme.

6.22.1: Turens første utfordring er å finne en bra vei opp gjennom skogen som i partier er litt tett. I begynnelsen kan en skogsbilvei følges. Over skogen legges ruta mot den lille elvedalen rett sørøst for Ørntuva. Mellom 520 og 700 moh. er det brattere partier på 30-40 grader. Videre strekker det seg en innbydende snøflate seg opp mot toppyramiden.  De siste 30-40 meterne før topplatået er 35-40 grader, så her må kanskje skiene på sekken før du vandrer inn mot toppvarden.

Ned 1: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som oppstigningen.  Det kan være lurt å følge samme trase som oppoversporene, hvis du har funnet et greit rutevalg gjennom skogen.