Opp: Parker på passende utkjøring langs veien. Derfra er det bare å legge det mest mulig hensiktsmessige sporet oppover gjennom og forbi små klippepartier og heng i kombinasjon med slakere partier.

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp. Med variasjoner etter ønske og forhold.