Et perfekt nybegynnerfjell for de som nettopp har fått seg toppturski.

Opp: Følg vestsiden et stykke fra selve Storelva oppover gjennom delvis glissen skog. Nærmere elva er det en del bratte småheng. Over skoggrensa legges ruta mot pkt.707. i terreng generelt under 20 grader. Det finnes noen enkeltheng som er 25-30 grader bratt. Videre er det bare å følge den den estetisk flotte, litt smale men relativt slake sørryggen til topps. Et lite kort parti nært toppen er 25-30 grader. 

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp. Med variasjoner etter ønske og forhold.