Et utmerket valg for de som er nye til toppturing eller som ønsker en nesten skredtryggtur. Flott utsikt fra toppunktet.

1.7.1: Litt avhengig av hvor langt det er brøytet følger første del av ruta traseen til en vei. Etter hvert begynner du oppstigninga mot sørvest gjennom skogen og holder på østsiden av ei lita elv til man er oppe på ca.370 moh. Her legger du ruta mot vest og fortsetter i småkupert terreng oppover til man er omtrent på høyde med toppunktet. Da dreier du og begynner oppstigninga mot nordvest. Fra ca.800-850 moh. legger du sporet mot nordøst og ankommer toppen fra sørvest.

Ned: Nedkjøringen følger i samme trasé som oppstigningen, med muligheter for å kjøre en litt brattere direkte linje ned mot sør fra toppunktet.