Gode muligheter for flott skikjøring på store flater. Det finnes brattere rutealternativer.

4.11.1: Start ved skolen. Etter å ha funnet vei oppover et uthogd jorde, handler det om å legge et best mulig spor opp gjennom skogen. Over skoggrensa tar du sikte legges mot pkt.459 moh. før du dreier mot øst og følger en naturlig forsenkning oppover med retning mot den markerte varden ved pkt. 871 moh. Mange stopper her. Ønsker du å fortsette, er det fra varden småkupert videre innover mot pkt.912 moh. som du passerer på vestsiden for å unngå å gå for mye opp og ned. Vær obs på skavler som bygger seg ut mot Nordøst langs hele denne ruta. Så gjenstår bare siste oppstigning til toppunktet.

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen. Det er mulig å velge varianter i henget under varden, men det ligger ofte god snø i den lille forsenkninga du har fulgt opp.