2.3.1: Ruta legges i begynnelsen langs sørsiden av Beritheimelva, krysser denne og snart flater det ut og sporet legges i retning Skålhammaren. Oppstigninga langs ryggen mellom 280-320 moh. er 30-35 grader. Til høyre for ryggen er en liten forsenkning som også er en oppstigningsmulighet, men her er partier som er 40-45 grader. Vel oppe på flata holdes kursen i retning mot toppen. Oppe på ca.460 moh. legges sporet litt mer nordlig.  På ca.680 moh. passeres en liten ryggformasjon før du legger sporet slik at du kommer inn på ryggen nordøst for toppen og følger denne. De siste høydemetrene til toppen kan være avblåst og hardt. Så vurder å sette skiene i skaret før toppen og gå til fots helt opp.

Ned: Det sikreste alternativet er å følge samme trasé som oppstigningen.

2.3.2: Det er også mulig å velge startpunkt litt lengre nord; ved Grunneset. Herfra legges ruta oppover mot nordøst-ryggen fra Buren og kommer inn på denne rett sørvest for Burshammaren. Vær nøye med å lese terrenget for å legge et mest mulig hensiktsmessig spor oppover da deler av ruta går i terreng med partier på 30-40 grader. Vel oppe på ryggen er det bare å følge denne videre småkupert oppover til toppen.