2.3.2: Det er også mulig å velge startpunkt litt lengre nord; ved Grunneset. Herfra legges ruta oppover mot nordøst-ryggen fra Buren og kommer inn på denne rett sørvest for Burshammaren. Vær nøye med å lese terrenget for å legge et mest mulig hensiktsmessig spor oppover da deler av ruta går i terreng med partier på 30-40 grader. Vel oppe på ryggen er det bare å følge denne videre småkupert oppover til toppen.

Ned 3: For de som har fulgt 2.3.2 til topps kan det være greit å følge samme trasé tilbake.

2.3.3: Ved gode snøforhold kan du legge sporet i nesten rett i fallinje ned fra toppen til ca.550 moh. og så skrå tilbake mot traseen opp. Her er partier som er 30-40 grader. Vær obs på at det er en del stein i henget. Ved gode forhold vil ei linje videre ned forsenkningen nord for Skålhammaren kunne gi fin skikjøring.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø
 • Toppkoordinater: 067358 / Nord 7738073.5, Øst 638702.1
 • Startsted: Susannajorda. Parkering langs Fv.863
 • Høydemeter: 800 meter
 • Tid opp: 2-3 timer
 • Tid ned: 1 timer
 • Beste sesong: Desember - juni
 • Eksposisjon:
 • Bratteste parti: 30-35 grader
 • ATES klassifisering: 1–Enkelt /2-Utfordrende
 • Faremomenter: Løsneområder. Skavler