Opp: Ruta legges i begynnelsen opp langs sørsiden av Beritheimelva til det flater ut. Nå legges sporet i retning Skålhammaren. Oppstigningen til denne langs en liten rygg er turens crux. Her er det kortere partier med bratthet på 30-35 grader. Hold gjerne avstand her. Vel oppe holdes kursen i retning mot toppen. Det er viktig å lese terrenget oppover og legge sporet i heng som er under 30 grader. Oppe på 500 moh. kan sporet dreies rett mot nord og legges slik at man kommer inn på ryggen øst for toppen. Vær obs på det langs ryggen kan være hardt og henget nedenfor mot nord har i partier bratthet på 30-35 grader. De siste høydemetrene mot toppen kan være avblåst og hardt. Så vurder å sette skiene i skaret rett før toppen og fortsette til fots.

Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme trase som opp. Med variasjoner etter ønske og forhold.