En viktig person for å jobbe frem populariteten til området har vært Aadne Olsrud i Tamokdalen. Han er også personen å kontakte hvis man ønsker info om forholdene.