Lengd: 4 km frå botnstasjonen. 3 km frå toppstasjonen.

Stigning: 850 meter frå botnstasjonen. 500 meter frå toppstasjonen.

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.