Lengd: 6 km frå Urkegjerdet. 4 km frå Haukåssætra.

Stigning: 1450 meter frå Urkegjerdet. 1300 meter frå Haukåssætra.

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede. Ved hard snø vil ein trenge stegjarn og/eller isøks for å klatre toppryggen.