Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede. 

Farar: Skredterreng både opp lia mot Lauvadalen og i austsida av dalen, og særleg om du vel ei av rennene frå toppryggen direkte ned i Lauvadalen. Orienteringsvanskar i toppområdet ved skodde eller snødrev.

Vegval: Følg E39 frå Volda sentrum til du kjem til Kvivstunnelen. Køyr ikkje gjennom denne, men ta av til venstre og følg skilting mot Bjørke. Etter om lag 5 km kjem du til Rørstadgardane i Skjåstaddalen. Vis omsyn til gardsdrifta når du parkerer. Gå no bratt opp lia i open lauvskog til Rørstadsætra ved inngangen til Lauvadalen, eventuelt med skia på sekken. Følg dalen heile vegen innover forbi Lauvadalsvatnet, før du sikkar bratt opp-over ei renne som tek deg til Blåbreen. Komen opp på breen, tek du nordover langs ryggen i slakkare terreng til toppvarden.

Nedkøyring: Returen same veg byr på nydeleg køyring i moderat til krevjande terreng med opp mot 35 graders hellingsvinkel. Storhornet byr også på fleire svært bratte renner direkte frå toppryggen og ned i Lauvadalen. Vi gjer merksam på at dette er linjer som berre må køyrast på absolutt skredtrygge dagar utan utglidingsfare og av svært erfarne skiløparar. Som alternativ opptur og nedkøyring kan ein velje ei lang, slakk og skredtrygg rute frå Hjortedalssætra i Hornindal via Blåbredalen og Blåbreen. Eit anna alternativ er å køyre ned Tverrelvdalen til Tyssedalen og Bjørke. Du treng då skyss dei 4 km attende til Rørstad.