• Trygg topptur: Hele ruta går utenfor skredterreng. 
  • Læringspunkt: Variert terreng, der du kan øve på å finne den slakeste linja. 
  • Fare: Skavler på toppryggene.