Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede. 

Farar: Skavlar både på nordsida og på austsida i toppområdet. Skredterreng om du vel å køyre i den bratte sida direkte frå toppen mot Skorgedalen.

Vegval: Følg E39 frå Ørsta eller Ålesund til du kjem til Vartdal. Ta her opp vegen i Årsetdalen og vidare på setrevegen til Busetsætra, dersom han er open. Gå no slakt innover Skorge- dalen eit stykke forbi Øyasætra, før du tek av vestover forbi Heiavatnet, der du peilar deg inn på skaret under Levandehornet. Følg deretter ryggen til topps.

Nedkøyring: Følg same vegen nedatt eller køyr i brattare hellingar direkte frå toppen mot Skorge- dalen og vidare ned til Busetsætra.